Pályázati felhívás a Jövő Reménységei ösztöndíjra

A Kolonics György Alapítvány negyedik alkalommal hirdeti meg a hátrányos helyzetű fiatalokat támogató Jövő Reménységei ösztöndíjat. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy – köszönhetően a magánadományok összegének – az idei évben lehetőségünk van a támogatott sportolók számát emelni és immáron egy parasportoló is részesülhet az ösztöndíjban.

Pályázati felhívás a Jövő Reménységei ösztöndíjra

A Kolonics György Alapítvány meghirdeti a Jövő Reménységei pályázatot a 2020-as évre,
azon utánpótláskorú, 15-18 éves kajakos és kenus versenyzők számára, akik jelenleg iskolai
tanulmányokat folytatnak, hazai vagy nemzetközi eredményekkel rendelkeznek a sportágban,
és továbblépésükhöz anyagi segítségre van szükségük.


Az ösztöndíjkeret és az elnyerhető támogatás mértéke
A teljes ösztöndíjkeret 2.160.000 Ft, melynek forrása magán- és céges adományokból tevődik
össze.
Női kenu, női kajak, férfi kajak és férfi kenu szakágakban két-két nyertes pályázó, illetve para
szakágban egy nyertes pályázó 2020. februártól fél éven keresztül havi 40 000 forint
támogatásban részesül. Az ösztöndíj folyósítása 2020 februárjában kezdődik.


A támogatásban részesíthetők köre
15 és 18 év közötti serdülő és ifjúsági korú – a támogatás utolsó kifizetésének időpontjában
még ifjúsági korú, tehát 2002.01.01 és 2005.12.31 között született – kajakos és kenus
versenyzők, akik jelenleg iskolai tanulmányokat folytatnak, és 2019-ben versenyzési
engedéllyel rendelkeznek, illetve 2020-ban is szándékukban áll versenyengedélyt kiváltani.
Érvényes pályázatot adhat be olyan személy is, aki egyszer már elnyerte a támogatást.


A kiválasztás szempontjai

A kiválasztás módja
A határidőig beérkezett érvényes pályázatok közül, azok megismerése után a Kolonics
György Alapítvány Kuratóriuma választja ki a kilenc nyertes pályázót az említett szempontok
alapján, különös tekintettel a pályázók szociális helyzetére.


A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

A hivatalos jelentkezés formája és határideje
E-mailben az info@kolonicsalapitvany.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, csatolva a
szükséges dokumentumokat 2019. november 15-ig.


A pályázatban elnyert összeg felhasználhatósága és elszámolása
A pályázati támogatás felhasználható sportági, vagy a kiegészítő sportágakban használt sporteszközre, sportruházatra, táplálékkiegészítőre, teljesítménydiagnosztikai eszközökre, a szövetség egészségügyi központjában (Lifelike Kt.) igénybe vett szolgáltatásra, illetve edzőtábori költségek fedezésére.
A felhasznált támogatás elszámolását az Alapítvány számára 2020. november 30-ig kell eljuttatni.
A pályázaton nyertes sportolókkal az Alapítvány szerződést köt.

A pályázat forrását képező felajánlásokat az alábbi személyek és szervezetek adományozták,
melyért külön köszönet Kárai Péternek az összefogás kezdeményezőjének és az alábbi
felajánlóknak.