Idén is lehet pályázni a Granek István Edzői Tanulmányi Ösztöndíjra!

Idén is kiírásra kerül a Magyar Kajak-Kenu Szövetség támogatásából finanszírozott Granek István Edzői Tanulmányi Ösztöndíj. Az ösztöndíjra bármelyik hazai egyetem Bsc. kajak-kenu edző, vagy osztatlan testnevelő tanár szak nappali, illetve levelező képzésére felvételt nyert, illetve aktív tanulmányokat folytató hallgató jelentkezhet. A pályázatokat 2022. szeptember 15-ig várjuk!

Idén is lehet pályázni a Granek István Edzői Tanulmányi Ösztöndíjra!

 

Granek István Edzői Tanulmányi Ösztöndíjrendszer II.

 

 1. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER CÉLJA:
  1. növelni a kajak-kenu sportágban felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező szakemberek számát
  2. tanulmányi ösztöndíj lehetőségével ösztönözni az eredményes felvételi vizsga teljesítését az államilag finanszírozott képzésbe
  3. motivációt és egyben támogatást nyújtani az edző jelöltek, és a már sportágban tevékenykedő szakemberek részére a magasabb szintű állami edzőképzésbe (BSC edző) történő jelentkezésre, a tanulmányok folytatására, és sikeres befejezésére
  4. növelni a testnevelő tanárként is dolgozó edzők számát és támogatni a kettős életpálya modell elterjedését
  5. hosszútávú segítséget nyújtani az országban kialakult edzőhiány enyhítésére

 

     2. ÖSZTÖNDÍJ KERET

2022. évben összesen 2.000.000-Ft áll rendelkezésre a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (Továbbiakban: MKKSZ) éves költségvetésében nevesítetten erre a célra elkülönítve, mely a Kolonics György Alapítványon (Továbbiakban: Alapítvány) keresztül kerül folyósításra.

 

     3. TÁMOGATOTT KÉPZÉSI FORMA

Bármelyik hazai egyetem Bsc. kajak-kenu edző, vagy Osztatlan testnevelő tanár szak nappali, illetve levelező képzése. A képzés egyaránt lehet államilag támogatott, illetve önköltséges.

 

   4. TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

 1. a 3. pontban megjelölt valamelyik képzésbe beiratkozott aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók
 2. 2022/2023-es tanévben maximum 6 fő
 3. az MKKSZ Elnöksége kiválasztja, a felvételt nyert hallgatók közül, az 5. pontban található szempontok szerint, az általa leginkább támogatásra érdemesnek tartott pályázókat

 

     5. TÁMOGATOTTAK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

 1. sportági múlt:

      2. általános sportágfejlesztési célok megvalósulásának elősegítése

      3. a támogatásra érdemesnek minősített hallgatóval kapcsolatban álló egyesületnek az MKKSZ egyesületi kategória és a támogatási rendszere által meghatározott feladatainak teljesülésének elősegítése, tehát az egyesület támogatása, ahol a pályázó jelenleg még sportol, de a jövőben számítanak rá, mint kezdő edzőre; vagy már kezdő edzőként ott dolgozik és szerződés keretében foglalkoztatják

      4. személyével kapcsolatos potenciális jövőkép

 

     5. KIVÁLASZTÁS MÓDJA

Az Alapítvány és az MKKSZ pályázati felhívást tesz közzé 2022. szeptember 15-ig a szövetség honlapján, valamint eljuttatja tagszervezeteihez a pályázati kiírást. A pályázók az Alapítvány munkatársához eljuttatott hivatalos jelentkezésben igazolják aktív hallgatói jogviszonyukat a pályázati kiírásban szereplő felsőoktatási intézmény megadott szakképzésén. Az MKKSZ és az Alapítvány felállít egy 3 fős javaslattevő testületet, amely a kiadott szempontok alapján javaslatot tesz az MKKSZ Elnökségének a jelentkezők felvételi, vagy tanulmányi eredményének ismeretében. A végső döntést az MKKSZ Elnöksége hozza meg.

Azon hallgatók, akik a felhívásban megjelölt időpontig nem tudják igazolni hallgatói jogviszonyukat, mert iskolájuk korábban még nem adja ki azokat, ennek pótlására kötelesek 2022. szeptember 30-ig eleget tenni!

 

    6. TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

 

 1. Érintettek köre

Azok a hallgatók kaphatnak 2022/2023-as tanévben tanulmányi ösztöndíjat, akik a Bsc. edző (kajak-kenu) vagy Osztatlan testnevelő tanár szakra felvételt nyertek.

       2. Időtartama

A szorgalmi időszakhoz igazodva legfeljebb 8 hónap/év I. félév   október-január   4 hónap

                                                                                        II. félév   február-május    4 hónap

Csak az adott képzés elvégzéséhez hivatalosan rögzített félévek során fizethető ki ösztöndíj, plusz szemeszter esetén nem vehető fel támogatás.

      3. Mértéke

Egységesen 40.000 Ft/ hó/hallgató. Az MKKSZ és az Alapítvány minden évben, a rendelkezésre álló források tükrében dönt a támogatások folyósításának mértékéről.

 

     7. NYERTES PÁLYÁZÓK KÖTELEZETTSÉGEI

 1. A Támogatott vállalja, hogy a diploma megszerzése után egy éven belül az MKKSZ valamely tagszervezeténél szerződéssel edzői állást vállal és legalább 2 éven keresztül szerződéses edzői munkaviszonyban dolgozik valamelyik MKKSZ tagszervezet egyesületben.
 2. A képzési követelmények nem teljesítése, a sportági edzői tevékenység megkezdésének vagy folytatásának, illetőleg 2 évnél korábbi abbahagyása esetén a támogatást köteles visszafizetni.
 3. A Támogatott az egyes félévek lezárásakor bemutatja az indexét, illetve tanulmányi átlagát a szerződésben megjelölt kapcsolattartónak.
 4. A Támogatott vállalja, hogy a tanulmányi időszak éveiben félévente beszámolót küld az edzői szakmához kapcsolódó tevékenységeiről, kutatásairól, illetve gyakorlatokról, melyeken részt vett.
 5. A Támogatott a támogatási időszak során részt vesz legalább három konferencián, melyet a Magyar Edzők Társasága szervez. A részvételt a MET képviselője igazolja.
 6. A Támogatott aktívan részt vesz a Kolonics György Alapítvány által szervezett „Karrierkövető programokon”.
 7. A Támogatott aktívan részt vesz a Héraklész Fizikai Felmérő és a régiós Eszkimó Indián Játékok szervezésében, illetve az alapítvány által meghatározott további programokon.

 

  8. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 

 

   9. HIVATALOS JELENTKEZÉS FORMÁJA ÉS HATÁRIDEJE

E-mailben az info@kolonicsalapitvany.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, csatolva a szükséges dokumentumokat 2022. szeptember 15-ig.